ਜਰਮਨ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ. ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟਲ.


ਸਲਾਹ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਾਇਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਫਾਇਲ - ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੰਟੇ


ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ -ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇਮੈਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਦਮ ਹੀ ਹਨ, ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ. ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਪਤਾ ਹਨ. ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ. ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ.

ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜ ਜੁਰਮਾਨੇ.

ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ.

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਡਰੱਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉਥੇ ਹਨ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ.

ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਵਾਜਾਈ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਾਲ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਹਨ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਦਾਲਤ ਜ, ਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬਿੰਦੂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਵੀ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਰ੍ਹੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ. ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਮੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਮੋਰਚੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ. ਚਾਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ.

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ.

ਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ, ਕਿਉਕਿ -ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ - ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ - ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੰਟੇ. ਅਰਥਾਤ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਮੌਕੇ, ਭਾਵ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਟ-ਅਤੇ-ਚਲਾਉਣ, ਜ ਸੰਭਵ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾਇਸੰਸ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਜ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ. ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ-ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ- ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਕਸਰ, ਪਰ, ਹੈ, ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਕ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ'. ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ-ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ, ਕੋਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਸ-ਸਰਹੱਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਬੰਧਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ-ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਕਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਬੂਤ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ.

ਹੁਣ, ਜੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ - ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਹੱਥ.

ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (.

ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ) ਜ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਹ ਡਿੱਗ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ, ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਹੈ. ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜ ਕਿ ਕੀ, ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖਲ੍ਹੋ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲੀ-ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਦਰ, ਅਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਹੋਰ) ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਘੇਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜੀ: ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ-ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਲਟ: ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੱਖਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ) ਓਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ (ਖਲ੍ਹੋ), ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜ ਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੈ. ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰੇ. ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ.